Jeśli usługi nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a na dodatek jeszcze ich odbiorca nie jest podatnikiem zarejestrowanym w Polsce, to daninę musi rozliczyć wykonawca – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała spółka telekomunikacyjna, która dostała zlecenie na kompleksową modernizację obiektu radiowokomunikacyjnego. Miała sporządzić projekt, wykonać wstępne prace budowlane (m.in. wyciąć drzewa i zniwelować teren), a następnie zamontować maszty radiowe i anteny nadawcze, które byłyby trwale zespolone z gruntem.
Inwestorem była firma belgijska, a głównym wykonawcą firma z Włoch, niezarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Firma włoska zleciła prace polskiemu podwykonawcy.
Spółka uważała, że wykonywane przez nią usługi to „roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych”. Są one wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, który wymienia czynności objęte odwrotnym obciążeniem. Zasadniczo w takim wypadku VAT powinien rozliczyć nabywca robót, czyli – jak twierdziła polska spółka – firma z Włoch.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że nie ma mowy o odwrotnym obciążeniu. Z dwóch powodów. Po pierwsze – wyjaśnił – wykonywane przez polską spółkę świadczenie kompleksowe należy uznać za usługę związaną z nieruchomością, a ta nie jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Po drugie, warunkiem odwrotnego obciążenia jest, aby usługobiorca był zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT). W tym wypadku warunek ten nie był spełniony.
Usługa powinna być zatem opodatkowana w kraju położenia nieruchomości (w Polsce), zgodnie z art. 28e ustawy o VAT – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że skoro świadczona przez spółkę kompleksowa usługa modernizacji konstrukcji telekomunikacyjnych (masztów) jest związana z nieruchomością, to podlega opodatkowaniu w miejsce położenia tejże nieruchomości, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28e ustawy.
W konsekwencji wykonywane przez spółkę czynności są opodatkowane w Polsce według stawki 23 proc. VAT.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK.