Przedsiębiorcy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku, wnioski o abolicję podatkową musieli złożyć do 6 października 2008 r.
Warunkiem uzyskania abolicji podatkowej jest złożenie w urzędzie skarbowym wniosku PIT-AZ i oświadczenia AZ-O. Co istotne do wniosku abolicyjnego nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów i zapłatę podatku za granicą. Należy je jednak przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. O przedstawienie takiej dokumentacji może bowiem poprosić urząd skarbowy.

Rodzaj abolicji