Wśród firm zatrudniających od trzech do dziewięciu doradców podatkowych znalazły się zarówno firmy audytorskie, stricte doradcze, jak i kancelarie prawne. Doradztwo podatkowe w tych trzech rodzajach firm spełnia jednak nieco inne role. Jedynie w firmach stricte doradczych doradztwo podatkowe jest główną działalnością. W firmach audytorskich i kancelariach prawnych pełni natomiast rolę albo równorzędnej praktyki w stosunku do audytu lub prawa gospodarczego, albo praktyki dodatkowej. Takie usytuowanie działu doradztwa podatkowego w firmie umożliwia zapewnienie kompleksowej usługi klientom. Z drugiej jednak strony na rynku istnieje tendencja do rozdzielania poszczególnych praktyk. Zwłaszcza 43 Dyrektywa Unii Europejskiej niesie ze sobą postulat rozdzielenia usług audytorskich i doradztwa podatkowego.

Specjalizacja a kompleksowość

Wśród trzech czołowych firm w tej części rankingu jedynie GRNB-Partner jest firmą stricte doradczą i - co równie istotne - spoza Warszawy. Takie usytuowanie pokazuje jednak pewną tendencję. Firmy doradztwa podatkowego muszą konkurować z firmami, w których doradztwo podatkowe jest co najwyżej jedną z równorzędnych działalności. Szczególnie widać to w kancelariach prawnych. Na różnicę tę wskazuje dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent Uniwersytetu Warszawskiego.

- W skład grupy podatkowej kancelarii wchodzą specjaliści, którym udało się wyjść poza ramy bardzo wąskiej specjalizacji, co jest typowe dla dużych, kilkusetosobowych firm doradztwa podatkowego. Nasi eksperci mogą doradzić klientowi w sposób kompleksowy, w zakresie wszystkich podatków dotyczących danej transakcji czy przedsięwzięcia - stwierdził dr Janusz Fiszer. Zwraca on uwagę, że ważnym atutem jest też to, że grupa podatkowa kancelarii White & Case jest elementem większej, spójnej całości, czyli dużej międzynarodowej firmy prawniczej, specjalizującej się w prawie gospodarczym.

- Zaletą takiego usytuowania jest możliwość korzystania z bieżącego wsparcia specjalistów z innych dziedzin - podkreśla nasz rozmówca.

Z kolei Dariusz Wasylkowski, adwokat i doradca podatkowy z zespołu podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy uważa, że budując własną pozycję na rynku, bardzo ważne jest przemyślane rozwijanie poszczególnych specjalizacji, na które jest zapotrzebowanie, budowanie pozycji eksperckiej w tych obszarach oraz umiejętna ich prezentacja we wszystkich możliwych płaszczyznach relacji z istniejącymi i potencjalnymi klientami.

- Najważniejszą umiejętnością doradcy jest zatem przeprowadzenie klienta z punktu A do punktu B jak najszybciej, z jak najmniejszym ryzykiem oraz jak najmniejszym kosztem, pomagając klientowi realizować jego cele - powiedział Dariusz Wasylkowski.

Funkcjonowanie oddzielnego działu doradztwa podatkowego w kancelarii lub firmie audytorskiej może być także spowodowane przez jeszcze jeden element. Chodzi o sytuację, gdy firma zagraniczna korzysta z usług tej samej firmy doradczej z kapitałem zagranicznym w Polsce i poza Polską. Przykładem jest Mazars.

- Specjalizujemy się w obsłudze podatkowej firm zagranicznych działających w Polsce, gdzie mamy bardzo dobrą pozycję wśród firm francuskich, ale systematycznie powiększamy grono naszych klientów pochodzących z obszaru niemieckojęzycznego i anglojęzycznego - informuje Marcin Eckert, radca prawny, dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Mazars w Polsce. Ujawnia się tu specjalizacja, w której decydującym czynnikiem jest znajomość specyfiki działalności firm z danego kraju, np. Francji czy Niemiec.

Trzeba działać według standardów

Aby zapracować na dobrą opinię klientów, firmy muszą działać według pewnych wartości. Jakich?

- W naszej firmie przykładamy ogromną wagę do tego, aby wszyscy oprócz wiedzy, doświadczenia oraz wysokiego poziomu etyki zawodowej posiadali umiejętność dobrej komunikacji z klientem, rozpoznawania i rozumienia jego potrzeb oraz praktycznego zastosowania swojej wiedzy eksperckiej i zgromadzonego doświadczenia do realizacji celów klienta - powiedział mec. Dariusz Wasylkowski.

Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy GRNB Partner, zwraca z kolei uwagę, że na rynku lokalnym najważniejsza jest dobra opinia klientów.

- Dlatego dbałość o klienta i wysoka jakość świadczonych usług zajmują pierwsze miejsce w naszych działaniach. Nasze hasło na 2008 rok, to: najwyższe kompetencje - powiedział Zbigniew Błaszczyk.

Dodał, że coraz większego znaczenia nabiera posiadanie i realizowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB/CSR), która wpisała się w działania GRNB Partner od chwili powstania spółki.

Zdaniem Wojciecha Sztuby, partnera w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, reputację, czyli opinię, jaką cieszy się firma wśród klientów, trzeba budować przez solidną pracę, gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz generowanie twórczych pomysłów. Nie można zapominać także o zespole specjalistów. W przekonaniu Andrzeja Paczuskiego, partnera KPT Doradcy Podatkowi, każde doradztwo to przede wszystkim ludzie doradzający swoim klientom.

- Osobiście, pomimo iż KPT ma krótką historię, doradzam tym samym osobom od często dziesięciu lat. Dla moich klientów fakt, czy pracuję w firmie zatrudniającej 300 konsultantów, czy też jako partner KPT, nie ma większego znaczenia. Liczy się jedynie znajomość podatków - uważa Andrzej Paczuski.

* brak możliwości wydzielenia przychodów z doradztwa podatkowego

** firma działa od 1 kwietnia 2007 r.

*** pierwszy niepełny rok działalności