Rodzaj połączenia z internetem decyduje o możliwości obniżenia dochodu do opodatkowania uzyskanego z inwestycji giełdowych.

Stałe łącze

Inwestor nie obniży dochodu do opodatkowania o zryczałtowaną opłatę abonamentową za dostęp szerokopasmowy, ale będzie mógł uwzględnić koszty połączeń przy łączeniu się z internetem za pośrednictwem modemu.

Takie stanowisko przyjął m.in. naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w postanowieniu z 22 maja 2006 r. (nr PD-2/415/ 95/06). Organ w uzasadnieniu stwierdził, że wydatki poniesione z tytułu opłaty za korzystanie z internetu w przypadku dostępu szerokopasmowego (typu Neostrada, sieć kablowa) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych. Opłaty te, ze względu na istotę dostępu, są ponoszone miesięcznie w stałej niezmiennej kwocie niezależnie od czasu połączeń. W opinii organu oznacza to, że wydatki te będą również poniesione bez względu na fakt przekazywania przez internet zleceń dla domu maklerskiego.

Połączenie dial-up

Z drugiej jednak strony w przypadku dostępu komutowanego do internetu, tj. połączenia typu dial-up za pośrednictwem linii telefonicznej, w którym połączenie jest za każdym razem zestawiane, kwota wydatków za połączenia wykonane w celu osiągnięcia przychodu z kapitałów pieniężnych może stanowić koszt uzyskania przychodu. Opłaty za takie połączenia będą kosztem tylko jednak w wysokości faktycznie poniesionej oraz w sytuacji odpowiedniego udokumentowania tych opłat przez podatnika.

Praktyka niekorzystna

Z dotychczasowej praktyki organów podatkowych trudno jednak wybrać bardziej korzystne dla podatników stanowisko. Na przykład naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu w postanowieniu z 12 grudnia 2006 r. (nr US. IV-415/9/2006) stwierdził, że w odniesieniu do internetu czy komputera, posiadających szerokie zastosowanie i różne możliwości wykorzystania, nie jest możliwe potwierdzenie, że użytkowanie ich dotyczy wyłącznie korzystania na potrzeby obrotu papierami wartościowymi. Dlatego nie można wydatków tych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko wyraził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w decyzji z 2 sierpnia 2005 r. (nr PB I-3/4150/IN-282/ 05/MK), wskazując, że przy korzystaniu z łącza internetowego nie można jednoznacznie stwierdzić, że internet jest wykorzystywany wyłącznie i tylko w związku z potrzebą analizy rynku giełdowego i komunikowania się z biurem maklerskim.

19 proc. stawka podatku ze sprzedaży papierów wartościowych i inwestycji giełdowych