W miastach pojawi się więcej ekologicznych autobusów napędzanych gazem ziemnym CNG lub LNG. To pozwoli obniżyć koszty komunikacji miejskiej i zredukować smog oraz hałas.
Tak eksperci oceniają skutki najnowszego projektu Ministerstwa Finansów. Chodzi o plany nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma zmniejszyć biurokrację i wyeliminować kryjące się w przepisach wątpliwości.
W najnowszej wersji projektu (z 5 grudnia br.) pojawił się dodatkowo ukłon w stronę samorządów. MF chce bowiem wprowadzenia zerowej stawki akcyzy dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) bądź gazu skroplonego (LNG) używanego do napędu silników spalinowych. Obecnie ten ostatni jest opodatkowany stawką 670 zł od 1000 kg, a CNG stawką 10,50 zł od jednego gigadżula. Z szacunków resortu finansów wynika przy tym, że w cenie 3,30 zł za metr sześcienny CNG koszt akcyzy to 33 grosze.