Przedstawiamy najważniejsze zmiany, nad którymi pracowali parlamentarzyści.
SENAT UCHWALIŁ
● Jawne dane podatników CIT
Minister finansów będzie publikował informacje o podatnikach CIT, których przychód w poprzednim roku przekroczył 50 mln euro. Poda też dane i wszystkich podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość przychodów (jest ich ok. 60).
Wynika to z uchwalonej przez Senat nowelizacji ustawy o CIT (druk senacki 664). Podawane będą m.in. ich przychody, dochody i koszty największych podatników. Ministerstwo Finansów szacuje, że ujawniane będą dane ok. 2 tys. firm, które wykazują ok. 61 proc. kwoty CIT należnego budżetowi państwa. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.
● Obsługa informatyczna resortu finansów
Senat zgodził się też na zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawie ją wprowadzającej (druk senacki nr 666). Z nowelizacji wynika, że nie zostanie utworzone Centrum Informatyki KAS, ale Centrum Informatyki Resortu Finansów. Centrum nie będzie więc podlegać szefowi KAS, będzie je nadzorował minister finansów i wspomoże działania całego resortu. Do CIMF zostaną przeniesieni pracownicy informatyki oraz zasoby informatyczne z 16 izb administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. AP
SEJM PRACUJE
● Wyższe stawki VAT na wyroby medyczne
Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 1932). Zmiany są konieczne, bo Polska musi dostosować przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 czerwca 2015 r., sygn. akt C-678/13. TSUE, który orzekł wtedy, że Polska nie powinna tak szeroko stosować obniżonych stawek VAT na niektóre produkty. Zgodnie z projektem ma być uchylona m.in. poz. 92 w załączniku 3 do ustawy o VAT. Obejmuje ona niektóre wyroby higieniczne i farmaceutyczne z gumy, jak: osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki, rozpieracze, smoczki, worki tlenowe. Na posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów Paweł Gruza zapewnił, że nie spowoduje to automatycznego objęcia tych wyrobów podstawową stawką VAT. Jeżeli bowiem są one wyrobami medycznymi, nadal będą objęte obniżoną stawką, ale z innego przepisu. Po nowelizacji nie zmieni się też obecna obniżona stawka VAT na soczewki do okularów korekcyjnych. Wszystkie inne, np. do okularów przeciwsłonecznych, będą opodatkowane stawką 23 proc. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.