Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian przepisów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Będą one jednak uzależnione od wyników analizy obecnej sytuacji – wynika z odpowiedzi fiskusa na petycję przedstawicieli księgowych.
Wystąpili oni o przywrócenie obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przy prowadzeniu biura rachunkowego. Został on zniesiony ustawą deregulacyjną ponad trzy lata temu.
Obecnie, aby usługowo prowadzić księgi, nie trzeba mieć żadnych uprawnień. Wystarczy, aby w biurze pracowały osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie były one karane za przestępstwa m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
Autorzy petycji zaobserwowali jednak negatywne skutki tych zmian. Twierdzą, że osoby bez odpowiedniego przygotowania (np. po raptem półrocznym szkoleniu) podają się za księgowych i zaniżają ceny, by skusić przedsiębiorców do skorzystania ze swoich usług. Ich niekompetencja wychodzi na jaw dopiero podczas kontroli przedsiębiorców. Nakładane są na nich dotkliwe sankcje za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe – wyjaśniają przedstawiciele środowiska i apelują o pilne zmiany.
Resort zapowiada, że przyjrzy się sytuacji. Zamierza przygotować ankietę, która zostanie przekazana do różnych grup odbiorców, tj. pracodawców, pracowników, usługodawców, i zamieszczona na stronie internetowej resortu (www.mf.gov.pl). Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli przekazać swoje opinie, uwagi i sugestie w tym zakresie.
– Po analizie wyników ankiet zostanie podjęta decyzja dotycząca przyszłego kształtu regulacji dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od potrzeb i oczekiwań rynku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. I informuje, że jest w trakcie opracowywania ankiety, choć za wcześnie jeszcze, aby podać konkretną datę jej publikacji.
Odpowiedź Joanny Dadacz, dyrektora departamentu rachunkowości i rewizji finansowej w Ministerstwie Finansów, z 14 listopada 2017 r. na petycję nr DR2.056.1.2017/2.