Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian przepisów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Będą one jednak uzależnione od wyników analizy obecnej sytuacji – wynika z odpowiedzi fiskusa na petycję przedstawicieli księgowych.
Reklama
Wystąpili oni o przywrócenie obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przy prowadzeniu biura rachunkowego. Został on zniesiony ustawą deregulacyjną ponad trzy lata temu.

Reklama
Obecnie, aby usługowo prowadzić księgi, nie trzeba mieć żadnych uprawnień. Wystarczy, aby w biurze pracowały osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie były one karane za przestępstwa m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
Autorzy petycji zaobserwowali jednak negatywne skutki tych zmian. Twierdzą, że osoby bez odpowiedniego przygotowania (np. po raptem półrocznym szkoleniu) podają się za księgowych i zaniżają ceny, by skusić przedsiębiorców do skorzystania ze swoich usług. Ich niekompetencja wychodzi na jaw dopiero podczas kontroli przedsiębiorców. Nakładane są na nich dotkliwe sankcje za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe – wyjaśniają przedstawiciele środowiska i apelują o pilne zmiany.
Resort zapowiada, że przyjrzy się sytuacji. Zamierza przygotować ankietę, która zostanie przekazana do różnych grup odbiorców, tj. pracodawców, pracowników, usługodawców, i zamieszczona na stronie internetowej resortu (www.mf.gov.pl). Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli przekazać swoje opinie, uwagi i sugestie w tym zakresie.
– Po analizie wyników ankiet zostanie podjęta decyzja dotycząca przyszłego kształtu regulacji dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od potrzeb i oczekiwań rynku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. I informuje, że jest w trakcie opracowywania ankiety, choć za wcześnie jeszcze, aby podać konkretną datę jej publikacji.
Odpowiedź Joanny Dadacz, dyrektora departamentu rachunkowości i rewizji finansowej w Ministerstwie Finansów, z 14 listopada 2017 r. na petycję nr DR2.056.1.2017/2.