PORADA

Polacy to nadal najliczniejsza grupa emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii. Do redakcji GP praktycznie każdego dnia przychodzą pytania, jak dochody brytyjskie należy rozliczyć w Polsce.

Odpowiadając na nie, przypomnijmy, że od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa polsko-brytyjska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zmieniła metodę rozliczania dochodów zagranicznych - z odliczenia proporcjonalnego na wyłączenie z progresja. Oznacza to, że osoby, które w 2007 roku osiągnęły dochody tylko w Wielkiej Brytanii, nie będą musiały wykazywać ich w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego w krajowym urzędzie, jeżeli:

• osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej,

• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Podatnicy, którzy muszą dochody zagraniczne za 2007 rok rozliczać w Polsce, będę musieli do 30 kwietnia 2008 r. wykazać je w PIT-36. Dodatkowo konieczne będzie wypełnienie załącznika PIT-ZG