RAPORT

Niemiecki system podatkowy zawiera wiele uregulowań wspierających rodziny. Podatnicy mogą otrzymać np. świadczenia pieniężne na dzieci czy zastosować odliczenie kwot wolnych od podatku w związku z dziećmi pozostającymi na wychowaniu podatnika.

Środki na dziecko

Świadczenie pieniężne na dziecko (niem. Kindergeld) jest wypłacane w trakcie roku podatkowego, za okresy miesięczne. Camiel van der Meij, partner w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że świadczenie to wynosi zasadniczo 154 euro na każde dziecko.

- Na czwarte i kolejne dziecko przysługuje 179 euro miesięcznie. Dodatek na dziecko przysługuje podatnikom, którzy są niemieckimi rezydentami - dodaje Camiel van der Meij.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że zasadniczo świadczenie może być wypłacane na dzieci, które w Niemczech mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

- W Niemczech podatnikom przysługują także kwoty wolne na dziecko (niem. Kinderfreibeträge) - dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Katarzyna Rzeżnicka, starszy konsultant, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, stwierdza, że na każde zależne dziecko podatnikowi przysługują następujące odliczenia:

• kwota wolna na dziecko (niem. Kinderfreibetrag) w wysokości 1824 euro rocznie na każde dziecko,

• dodatkowa kwota wolna na opiekę nad dzieckiem, jego wychowanie i edukację w kwocie 1080 euro rocznie.

- W przypadku rodziców rozliczających się wspólnie obie ulgi przysługują w podwójnej wysokości, co daje łącznie kwotę wolną w wysokości 5808 euro na każde dziecko - stwierdza Katarzyna Rzeżnicka.

Jej zdaniem te kwoty wolne nie mają jednak zastosowania przy ustalaniu podatku, jeżeli świadczenie pieniężne na dziecko uzyskane w trakcie roku przekracza lub jest równe uldze, która wynikałaby z zastosowania dwóch wskazanych kwot wolnych od podatku.

Rozliczenie małżonków

Eksperci PricewaterhouseCoopers podkreślają, że rodzicom samotnie wychowującym dzieci, a także małżeństwom, w których oboje małżonków pracuje, przysługuje odliczenie jako kosztów podatkowych 2/3 poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (niem. Kinderbetreuungskosten), np. wydatki na opłaty za przedszkole, żłobek czy opiekunkę, maksymalnie jednak do kwoty 4 tys. euro na dziecko. Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu nie mogą skorzystać z tego odliczenia - argumentują eksperci PricewaterhouseCoopers.

Według ich danych, osoba samotnie wychowująca dzieci może ponadto odliczyć dodatkową kwotę wolną (niem. Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende) w wysokości 1308 euro rocznie na dziecko mieszkające z tą osobą.