Zgodnie z obecnymi przepisami podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej musi m.in. zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz wskazać osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji elektronicznych i podpisywania ich podpisem elektronicznym.

Według MF obowiązki te postrzegane są jako bariera utrudniająca kontakt podatników i płatników w formie elektronicznej z organem podatkowym. W związku z tym resort proponuje zniesienie konieczności zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji.

Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązania, które ma przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa systemu e-deklaracje. Pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji (oraz odwołania pełnomocnictw) mają być składane do urzędów skarbowych. Minister finansów ma określić wzór pełnomocnictwa oraz wzór zawiadomienia o jego odwołaniu.

Według resortu, upowszechnieniu rozliczeń podatkowych w formie elektronicznej ma służyć też projektowana zmiana w ustawie o opłacie skarbowej. Przewiduje ona zwolnienie z tej opłaty pełnomocnictw udzielanych do podpisywania elektronicznych deklaracji.

MF chce, by nowelizacja weszła w życie 1 marca 2009 r., co umożliwi podatnikom złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 r. Podatnicy CIT mają czas na złożenie deklaracji do końca marca, a podatnicy PIT do końca kwietnia.