JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

doradca podatkowy, starszy menedżer w Pricewaterhouse-Coopers

Wniosek o wydanie certyfikatu powinien zostać złożony we właściwym maltańskim urzędzie skarbowym wraz z określonymi dokumentami. Przede wszystkim podatnik musi posiadać certyfikat wydany przez stosowną instytucję, bankiera lub księgowego potwierdzającym, że wnioskujący posiada poza terytorium Malty aktywa o wartości rynkowej minimum 64 395 euro lub jego roczne dochody uzyskane poza granicami Malty wynoszą przynajmniej 4293 euro. Konieczne jest też posiadanie certyfikatu wydanego przez organy ścigania krajów, które wnioskujący zamieszkiwał wcześniej, potwierdzające, że wobec cudzoziemca nie toczy się obecnie żadne postępowanie karne.

Trzeba mieć również kopię: aktu narodzin (jak również kopie aktów narodzin małżonka i dzieci oraz kopie aktu zawarcia małżeństwa, jeżeli także rodzina przybywa na Maltę); paszportu wnioskującego (oraz kopie paszportów małżonka i dzieci, jeżeli towarzyszą wnioskującemu podczas jego pobytu na Malcie) wraz z kompletem trzech zdjęć dla każdej osoby; umowy kupna lub umowy najmu domu/mieszkania, jeżeli wnioskujący posiada lub wynajmuje mieszkanie na terytorium Malty.

Maltańskie władze skarbowe mają trzy miesiące na weryfikację wniosku o przyznanie certyfikatu rezydencji od momentu jego złożenia. Jeżeli wniosek pozytywnie przebrnie przez weryfikację, wnioskujący zostanie poinformowany o jego akceptacji przez władze skarbowe. Od momentu notyfikacji wnioskujący będzie zobowiązany do wpłacenia na rachunek właściwego maltańskiego urzędu skarbowego kwoty 772,74 euro. Należy pamiętać o tym, że płatność ta będzie mogła zostać odliczona od maltańskiego zobowiązania podatkowego w pierwszym roku pobytu na Malcie.

Maltańskie władze skarbowe mają 30 dni od momentu dokonania wpłaty na wydanie certyfikatu. Certyfikat zostanie unieważniony, jeżeli wnioskujący nie zamieszka na wyspie w ciągu 12 miesięcy od daty wydania tego dokumentu.

Ponadto po otrzymaniu dokumentu wnioskujący powinien: zgłosić swój przyjazd na Maltę na odpowiednim formularzu we właściwym maltańskim urzędzie podatkowym; w ciągu 12 miesięcy od przyjazdu na wyspę nabyć położony na terytorium Malty dom o minimalnej wartości rynkowej 21 465 euro lub mieszkanie warte przynajmniej 12 879 euro lub wynająć dom/mieszkanie, przy czym roczna kwota najmu powinna wynosić minimum 772,74 euro; złożyć kopię umowy kupna lub najmu domu/mieszkania w maltańskim urzędzie skarbowym; uzyskiwać poza terytorium Malty roczne dochody o minimalnej wartości 4293 euro lub powinien posiadać poza granicami wyspy kapitał o wartości minimalnej 64 395 euro; każdego roku powinien dokonać transferu pieniężnego na Maltę opie-wającego przynajmniej na kwotę 2575,80 euro oraz - jeżeli jego małżonek i dzieci towarzyszą mu w trakcie jego pobytu na wyspie - 429,30 euro za każdą osobę.