Nie można zlikwidować obowiązku ręcznego parafowania faktur przez rolników ryczałtowych. Nie pozwalają na to przepisy unijne – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.
Dodał też, że resort rozważa likwidację obowiązku podawania na fakturze numeru dowodu osobistego rolnika oraz warunku zapłaty należności w ciągu 14 dni na rachunek bankowy.
Interpelacja poselska jest kolejną próbą podejmowaną przez producentów rolnych zmierzającą do zlikwidowania uciążliwego dla nich obowiązku pozyskiwania podpisów od rolników. Wcześniej producenci postulowali o to bezpośrednio w resorcie finansów (pisaliśmy o tym w artykule „W branży spożywczej wciąż rządzi odręczny podpis”, DGP nr 94/2017).
Obecnie bowiem producenci muszą zadbać o to, aby na fakturze VAT RR były czytelne podpisy obu stron transakcji oraz numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu sprzedawcy, czyli rolnika.
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obowiązek kontrolowania wypłaty rolnikom zryczałtowanego VAT nakłada unijna dyrektywa VAT. Podpis na fakturze potwierdza, że sprzedawca jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z VAT.
Odpowiedź z 26 października 2017 r. wiceministra finansów Pawła Gruzy na interpelację poselską nr 15865.