- Zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną reguły przedawnienia są dla Ministerstwa Finansów mniej korzystne niż obecne. Znacznie ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń. Natomiast za fantastyczny uważam pomysł konsultowania skutków podatkowych transakcji - wyjaśnia Filip Świtała, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.
Jak się panu podoba projekt nowej ordynacji podatkowej?
To bardzo dobry projekt zawierający wiele ciekawych i odważnych rozwiązań oraz porządkujący dotychczasową materię. Chcemy jednak szczegółowo go przeanalizować i wprowadzić swoje poprawki, które skonsultujemy z Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. W Ministerstwie Finansów i w administracji skarbowej jest wiele osób, które znają się na procedurach przewidzianych w ordynacji i które mogą wiele wnieść do projektu. Wiem, że Komisja Kodyfikacyjna jest otwarta na nasze propozycje. Do konsultacji społecznych przedstawimy wspólny projekt, za który Ministerstwo Finansów też weźmie odpowiedzialność. Na razie to jest projekt komisji.