Brak rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego – potwierdził Paweł Cybulski, wiceminister finansów, w odpowiedzi na poselską interpretację.Zaznaczył jednak, że w takiej sytuacji nabywca powinien zachować szczególną ostrożność. Musi podjąć wszelkie konieczne działania (jakich można od niego racjonalnie oczekiwać), aby upewnić się, że nie uczestniczy w przestępstwie podatkowym.
Posłowie spytali o to w kontekście sytuacji, gdy fiskus nie zdąży jeszcze zarejestrować danej osoby bądź firmy jako czynnego podatnika VAT, a dokonają już oni czynności opodatkowanej i wystawią fakturę z wykazanym na niej podatkiem od towarów i usług.
Reklama
Wiceminister Cybulski wyjaśnił, że brak rejestracji nie wyklucza automatycznie prawa do odliczenia podatku przez nabywcę. Podkreślił, że aby takie prawo u nabywcy powstało, podatek musi stać się wymagalny u wystawcy faktury. To oznacza, że powinien powstać obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania.
Wiceminister przypomniał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-438/09) potwierdzający, że przepisy krajowe nie mogą wyłączać prawa podatnika do odliczenia VAT, gdy usługodawca nie jest zarejestrowany dla celów tego podatku. TSUE potwierdził to także w ubiegłym tygodniu, w wyroku z 19 października br. (sygn. akt C-101/16). Pisaliśmy o tym w artykule „Handlujący z wykreślonymi z rejestru odzyskają podatek” (DGP nr 205/2017).
Paweł Cybulski podkreślił jednak, że w przypadku braku rejestracji nie można wykluczyć, iż wystawca faktury jest oszustem chcącym wyłudzić VAT. Dlatego, powołując się na inny wyrok TSUE (w sprawach C-80/11 i C-142/11), wiceminister przypomniał, że można odmówić odliczenia, gdy podatnik wiedział, bądź mógł wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie.
Podkreślił, że każdy przypadek, w którym badana jest realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego, podlega indywidualnej ocenie (C-80/11 i C-142/1).
Odpowiedź z 18 października 2017 r. wiceministra finansów Pawła Cybulskiego na interpelację poselską nr 15666.