RAPORT

Finlandia wspiera swoich obywateli głównie poprzez rozbudowany system zasiłków i dodatków wypłacanych dla rodziców przez fińską instytucję ubezpieczeń społecznych - Kela. Izabella Budek, konsultant w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że świadczenia te są dostępne dla samotnych rodziców, dla rodziców dzieci adoptowanych, a także dla osób żyjących w zarejestrowanym związku partnerskim.

Wysokość zasiłków

Izabella Budek podaje nam, że Kela zapewnia swoim obywatelom różne zasiłki i dodatki. Są to np. zasiłek dla matki - wyprawka dla nowo narodzonego dziecka lub wypłata kwoty 140 euro; świadczenia związane z chorobą/inwalidztwem dziecka - kwota zasiłku związana jest ze stopniem choroby/inwalidztwa dziecka i waha się od 81,83 euro do 370,24 euro miesięcznie; zasiłek związany z adopcją dziecka - kwota zasiłku zależy od państwa, z którego dziecko jest adoptowane, np. na dziecko z Chin rodzic otrzyma 4,5 tys. euro.

Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny Kela wypłaca rodzicom tych dzieci, które nie ukończyły 17 lat, przy czym wysokość tego świadczenia zależy od liczby dzieci uprawnionych do tego zasiłku w danym gospodarstwie domowym.

- Rodzic wychowujący dzieci samotnie otrzymuje świadczenie na każde dziecko. Dodatek ten jest także wypłacany, jeśli rodzic jest stanu wolnego i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego ze swoim partnerem lub jest w separacji - podkreśla Izabella Budek.

Dodaje, że zasiłek rodzinny jest wypłacany od początku miesiąca, w którym dziecko się urodziło lub zostało zaadoptowane, przez cały czas, aż do końca miesiąca, w którym dziecko osiągnie 17 lat, wyprowadzi się z Finlandii z rodzicem lub opiekunem lub zaczyna otrzymywać rentę z tytułu inwalidztwa. Minimalny okres, za który wypłacany jest zasiłek, to jeden miesiąc. Rodzic lub opiekun może starać się o świadczenia rodzinne w tym samym czasie co o zasiłek macierzyński lub zasiłek adopcyjny. Dodatek ten jest płacony miesięcznie na konto wyszczególnione przez odbiorcę świadczenia.

- Ponadto samotny rodzic otrzyma kwotę świadczenia podwyższoną o 46,60 euro na każde dziecko. Wnioski o świadczenia mogą być składane także do sześciu miesięcy wstecz - tłumaczy Izabella Budek.

Ulga podatkowa

Z informacji ekspert PricewaterhouseCoopers wynika, że fińskie prawo podatkowe przewiduje ulgę na dzieci, której konstrukcja przypomina ulgę na dzieci wprowadzoną w Polsce począwszy od 2007 roku. W zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy rodzic jest uprawniony do obniżenia swojego dochodu o 400 euro na jedno dziecko lub o 800 euro na dwoje lub więcej dzieci. Dodatkowo rodzic może także obniżyć swój podatek o kwotę 2,3 tys. euro na rok związaną z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Co ciekawe, w Finlandii małżonkowie nie mają możliwości skorzystania ze wspólnego małżeńskiego rozliczenia podatkowego.