Pracodawca może odliczyć od przychodu wydatki poniesione na pomoc psychologa i psychiatry udzieloną pracownikowi po wypadku oraz jego najbliższym – potwierdził dyrektor KIS.Pytanie zadała spółka zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem rud metali. Charakter prowadzonej przez nią działalności wiąże się z dużym ryzykiem wypadków pracowniczych, czasem nawet śmiertelnych.
Spółka zapewnia poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom, a także innym uczestnikom tych zdarzeń, opiekę wykwalifikowanych psychologów i psychiatrów. Za tego rodzaju usługi płaci ryczałt placówkom medycznym.
Spółka chciała go zaliczyć do kosztów podatkowych. Argumentowała, że wsparcie pracowników, którzy doświadczyli zdarzenia traumatycznego, ma wpływ na ich motywację, a w konsekwencji przekłada się na przychody firmy. Uważała, że dotyczy to także pomocy świadczonej rodzinom poszkodowanych. Ponosząc te wydatki, firma kreuje bowiem swój wizerunek jako pracodawcy odpowiedzialnego nie tylko za swoich pracowników, ale też za ich rodziny. Ma to znaczenie na rynku pracy i może skłonić więcej osób do podjęcia zatrudnienia w spółce – przekonywała.
Z taką argumentacją zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Potwierdził, że wydatki na pomoc medyczną świadczoną zarówno podwładnym, jak i ich rodzinom są kosztem pracowniczym, o który można pomniejszyć firmowy przychód. Mają one związek z motywacją osób już zatrudnionych w spółce, jak i planujących podjęcie zatrudnienia, przez co przekładają się na przychody spółki – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.203.2017.1.AW