Podatników, których dochody zostały opodatkowane w dwóch państwach, czekają lepsze czasy. Pomoże im nowa unijna dyrektywa, na której przyjęcie wczoraj zgodziła się unijna Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (and. ECOFIN). Zakłada ona, że spory w takich sprawach będą rozstrzygali niezależni arbitrzy.Na podwójne opodatkowanie narażone są zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. W uproszczeniu chodzi o sytuacje, gdy fiskus w dwóch krajach jest przekonany, że to on powinien pobrać daninę od dochodu. Poszkodowanemu pomóc może wówczas procedura wzajemnego porozumiewania się między państwami. Wystarczy złożyć wniosek do administracji podatkowej w swoim kraju i liczyć na to, że urzędnicy dojdą do porozumienia w sprawie tego, gdzie leży racja.