Ministrowie finansów krajów członkowskich porozumieli się we wtorek w Luksemburgu w sprawie nowego systemu rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają dać większą pewność prawną podatnikom.

"Nowy system to duży krok do przodu. Będzie zachęcać do inwestycji poprzez stworzenie korzystniejszych warunków podatkowych i obniżenie kosztów dla przedsiębiorstw" – powiedział we wtorek Toomas Toniste, minister finansów Estonii, która obecnie sprawuje przewodnictwo w UE.

Propozycja Komisji Europejskiej w tej sprawie została przedstawiona pod koniec ubiegłego roku. Dzięki nowym regulacjom przedsiębiorstwa i obywatele państw UE będą mogli zmniejszyć wymiar podwójnego opodatkowania, które jest uznawane za jedną z większych przeszkód na rynku UE.

Wypracowany przez ministrów kompromisowy tekst dyrektywy przewiduje stosowanie procedury wzajemnego porozumienia, która miałaby być inicjowana przez podatnika. Zgodnie z nią państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia w ciągu dwóch lat porozumienia w sprawie miejsca pobierania podatku.

Jeśli procedura nie przyniesie skutku, rozpocznie się arbitraż. Sprawami na tym etapie zajmować ma się 3-5 specjalnie powoływanych niezależnych arbitrów oraz do dwóch reprezentantów każdego z zainteresowanych państw członkowskich.

Taka komisja doradcza ma wydawać opinie w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w spornej sprawie. Opinia ta ma być wiążąca dla państw członkowskich będących w sporze, chyba że same wypracują one alternatywny mechanizm.

"Zaproponowaliśmy ten nowy system, by zwiększyć pewność prawa i konkurencyjność UE, poprzez stworzenie wiążącego obowiązku władz państw członkowskich szybkiego rozstrzygania sporów podatkowych. To ważny krok umożliwiający obywatelom UE i przedsiębiorstwom sprawiedliwe traktowanie w kwestiach podatkowych” – powiedział we wtorek unijny komisarz ds. ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici.

Kompromis państw członkowskich dotyczy m.in. zakresu stosowania dyrektywy. Ministrowie zgodzili się, by był on jak najszerszy, ale z możliwością wyłączenia spraw (badanych każdorazowo, przypadek po przypadku), jeśli nie dotyczą one podwójnego opodatkowania.

Ustalono również kryteria gwarantujące niezależność osób powoływanych do panelu arbitrażowego. Eksperci ci nie mogą być pracownikami firm doradztwa podatkowego ani świadczyć takich usług z wolnej ręki.

Podwójne opodatkowanie występuje, gdy podatek jest pobierany od tego samego dochodu w dwóch lub większej liczbie państw. O tym, że nowy system jest bardzo potrzebny, świadczy liczba spraw, jakie aktualnie toczą się w tej sferze. W UE prowadzonych jest obecnie około 900 sporów podatkowych dotyczących podwójnego opodatkowania, których wartość podatkowa szacowana jest na około 10,5 mld euro.

Kraje członkowskie będą miały czas do połowy 2019 r., by wdrożyć te przepisy do prawa krajowego.