Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął nowelizację ustawy podatkowej, która w 2018 r. ma przynieść wzrost dochodów z CIT o 1,14 mld zł - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Nowelizacja podwyższa również m.in.: kwotę wolną od podatku dla najmniej zarabiających.

"Szacuje się, że nowe rozwiązania przyniosą wzrost dochodów z CIT w wysokości ok. 1,14 mld zł w 2018 r. (pierwszy rok obowiązywania regulacji). W ciągu 10 lat (licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - napisano.

Nowe rozwiązania, które mają przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym to m.in.: wydzielenie źródła przychodów w postaci „zyski kapitałowe” w podatku CIT, rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika, zmiana mechanizmu limitującego koszty odsetek, a w przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.

Wśród innych zmian wprowadzanych przez nowelizację jest m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł z 6,6 tys. zł dla dochodów nieprzekraczających 13 tys. zł, podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie do 10 tys. zł z 3,5 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.