Rząd podnosi od 1 stycznia 2018 kwotę wolną do 8 tys., co będzie skutkowało zmniejszeniem dochodu budżetu o 650 mln zł w pierwszym roku obowiązywania oraz po 670-850 mln zł w kolejnych 9 latach - wynika z oceny skutków regulacji przygotowanej noweli.

"W projekcie proponuje się podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8.000 zł, co będzie miało wpływ na równomierność opodatkowania w proporcji do możliwości płatniczych podatników. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają bowiem nawet niewielkie dochody, co z punktu widzenia poboru i obsługi podatku jest nieracjonalne" - napisano.

Jednocześnie resort proponuje utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8.000 zł lecz nie przekraczającą 13.000 zł, oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85.528 zł lecz nie przekraczającą 127.000 zł.

Reklama

Rząd proponuje też pozostawienie na obecnym poziomie kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczających 13.000 zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł.

"Skutkiem podwyższania kwoty wolnej od podatku będzie wzrost dochodów pozostających w dyspozycji podatników" - napisano.

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o podatku CIT.

Zmiany w VAT 2018 / DGP

Zmiany polegają m.in. na podwyższeniu z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Projekt przewiduje również wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu w wysokości 12,5 proc. (obecnie 8 proc.) w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z najmu poza działalnością gospodarczą powyżej 100 tys. zł w roku.

Zmiany te wraz z uszczelnieniem systemu podatkowego, polegającym na m.in wyodrębnieniu źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika, mają przynieść 16,3 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu w ciągu 10 lat.