Stacje benzynowe oraz podmioty świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne będą musiały kupić nowe urządzenia już od 1 stycznia 2019 r. Skorzystają jednak z nowej ulgi na zakup kasy w wysokości 1000 zł - mówi w wywiadzie dla DGP Wojciech Śliż, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.
Jaka jest najważniejsza zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o VAT?
Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie trzeciego typu kas – kas online. Będzie to podstawowe i docelowe urządzenie fiskalne. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Pojawienie się kas online będzie też oznaczało, że po stronie szefa KAS powstanie repozytorium, do którego będą trafiały dane z kas online. MF jest już przygotowane do testowego otrzymywania takich danych. Aby bowiem nowe kasy mogły być produkowane i homologowane, muszą połączyć się z repozytorium, a następnie być przetestowane. Jest to więc dość skomplikowany proces.