Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie, wyjaśniając wątpliwości dotyczące skutków wyroku ETS z 22 grudnia 2008 roku w podatku dochodowym.

ETS orzekł wtedy, że Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.

Orzeczenie oznacza, że Polska 1 maja 2004 r. nie mogła zlikwidować odliczenia dla paliwa do tzw. samochodów z kratką i zastąpić go tzw. wzorem Lisaka. Podobnie nie mogła też odstąpić później od wzoru Lisaka, aby wprowadzić obowiązujący mechanizm.

Uprawnione firmy będą mogły złożyć korekty deklaracji i wystąpić o zwrot pieniędzy

Uprawnione firmy, które w wyniku zmian straciły prawo do odliczenia VAT od paliwa, będą mogły złożyć korekty deklaracji i wystąpić o zwrot pieniędzy.

Ministerstwo Finansów podkreśla w komunikacie, że kwota zwrotu lub obniżenia VAT w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód w podatku dochodowym w momencie otrzymania zwrotu.

W komunikacie MF napisano, że wynikało to wprost z art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tymi regulacjami, w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami, naliczony VAT stanowi przychód w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.