Ministerstwo Finansów potwierdziło: podatnik, który jest mały lub rozpoczyna działalność gospodarczą, może w jednym roku zaliczyć do kosztów dwa jednorazowe odpisy amortyzacyjne.Jeden to jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości 50 tys. euro (w 2017 r. jest to 215 tys. zł), drugi – do 100 tys. zł.
W odpowiedzi na pytanie DGP ministerstwo poinformowało, że część podatników może skorzystać z obu rozwiązań. Ważne, żeby każdy z jednorazowych odpisów dotyczył innego środka trwałego – zastrzegło MF.
O takiej możliwości pisała już na naszych łamach doradca podatkowy Bożena Nowicka w artykule „Niektórzy mogą podwójnie skorzystać z ulgi amortyzacyjnej”. Wyraziła jednak wątpliwość, czy takie podwójne odliczenie było faktycznie zamiarem ustawodawcy. Resort finansów właśnie to potwierdził.
Przypomnijmy, że pier- wsza możliwość obowiązuje już od lat i dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Małym jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (z należnym VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro (czyli w odniesieniu do 2016 r. – 5 mln 157 tys. zł).
Tacy podatnicy mogą zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne do 50 tys. euro rocznie. Przy czym chodzi o zakup środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Drugą możliwość jednorazowej amortyzacji wprowadziła nowelizacja z 7 lipca 2017 r. ustaw o PIT i CIT (Dz.U. poz. 1448). Weszła ona w życie 12 sierpnia br., ale ma zastosowanie do środków trwałych nabytych już od 1 stycznia 2017 r., a nawet do dokonanych od tego dnia wpłat (zaliczek) na poczet zakupu tych środków.
Mogą z niej korzystać wszyscy podatnicy, w tym także mali i startujący w biznesie. Pozwala ona zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowe odpisy amortyzacyjne do 100 tys. zł rocznie. Prawo to przysługuje przy zakupie nowych maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (bez środków transportu). Podatnik może kupić jeden lub więcej środków trwałych. Ważne, żeby w roku wydał co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdej maszyny lub urządzenia wyniosła co najmniej 3,5 tys. zł.
„W związku z tym podatnik będący małym podatnikiem lub rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może w tym samym roku podatkowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości 50 tys. euro, jak i do wysokości 100 tys. zł, jeżeli każdy z odpisów amortyzacyjnych dotyczy innego środka trwałego i spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 22k ust. 7 i art. 22k ust. 14 ustawy o PIT” – poinformowało DGP Ministerstwo Finansów.