Podatnik od 1990 roku mieszka i pracuje w Austrii, jest tam na stałe zameldowany oraz posiada austriacki certyfikat rezydencji podatkowej. Jednak nadal posiada obywatelstwo polskie. Rodzina podatnika (matka i brat) mieszka w Polsce. Podatnik nie jest żonaty i nie ma dzieci, nie ma też żadnych zobowiązań finansowych.

Moje centrum interesów życiowych znajduje się w Austrii. Czy powinienem w Polsce wykazywać zagraniczne zarobki - pyta pan Mariusz.

Nie. Podatnik w opisanym przypadku nie będzie musiał rozliczać się z zagranicznych zarobków w Polsce.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski.

Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych do Austrii, gdyż z państwem tym wiążą go ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Zatem jest on objęty w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to, że gdy podatnik w Polsce osiągnie jakiś przychód, będzie musiał go w Polsce rozliczyć. Do rozliczenia takich zarobków będzie trzeba zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).