Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej ustala się warunki hodowli, nabywania, szkolenia, wykorzystywania, żywienia, pielęgnacji i utrzymania psów służbowych, zwanych dalej „psami”, oraz pielęgnacji i utrzymania psów po wycofaniu ze służby. Co to oznacza?

Wielkość hodowli psów oraz ich nabycie przez izbę administracji skarbowej jest uzależnione od zapotrzebowania na psy wyszkolone w określonych profilach. Hodowla poprzez rozmnożenie psów oraz nabywanie psów wymaga zgody dyrektora właściwej izby administracji skarbowej i określenia, przez komórkę organizacyjną nadzorującą wykonywanie kontroli celno-skarbowej z użyciem psów w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, właściwej liczby psów wyszkolonych w określonych profilach.

Pies przeznaczony do wykonywania kontroli celno-skarbowej, zwanej dalej „kontrolą”, przechodzi szkolenie o określonym profilu. Przed przystąpieniem do kontroli, wymagane jest ukończenie przez psa kursu podstawowego o profilu wyroby tytoniowe, środki odurzające lub innym, zgodnym z bieżącymi potrzebami kontroli. W celu zwiększenia skuteczności i efektywności kontroli, psy kierowane są na kurs doskonalący, uzupełniający lub współpracy. Pies jest poddawany corocznej atestacji w celu wykorzystywania do kontroli.