Jeżeli pracodawca sfinansuje zakup paliwa do służbowego samochodu, które zostanie zużyte przez pracowników na cele prywatne, wówczas powstaje dodatkowy przychód ze stosunku pracy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która pracownikom użytkującym służbowe auta po godzinach pracy dolicza do pensji kwoty ryczałtu określone w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. W przypadku aut o pojemności do 1,6 litra jest to 250 zł miesięcznie, przy większej pojemności – 400 zł.
Reklama
Spółka chciała się upewnić, że kwoty te obejmują wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych w celach prywatnych, w tym koszty paliwa.

Reklama
Tłumaczyła, że w przepisie wskazano, iż świadczeniem, za które doliczany jest ryczałt, jest „wykorzystywanie auta służbowego do celów prywatnych”. „Wykorzystywać” zaś to tyle co „posługiwać się”, „używać” – podkreśliła. Dodała też, że świadczeniem nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania.
Spółka powołała się też na korzystne orzecznictwo WSA. Mowa m.in. o wyrokach WSA: we Wrocławiu z 23 listopada 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 1595/15), w Opolu z 6 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Op 68/16), Poznaniu z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 1766/15) i Warszawie z 5 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1925/15). Wszystkie te orzeczenia są nieprawomocne.
Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że ryczałt obejmuje tylko koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikom służbowego auta do celów prywatnych. Chodzi tu m.in. o opłaty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem, tj. ubezpieczenie, wymianę opon, naprawy, materiały eksploatacyjne etc., które zakład pracy, właściciel samochodu, musi ponieść, aby samochód mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.
– Używanie samochodu wiąże się z dodatkowymi kosztami, podobnie jak w sytuacji gdy jest np. wypożyczany – podkreślił dyrektor KIS. Chodzi o koszty paliwa, opłat parkingowych czy opłat za przejazdy autostradą. Nie mogą one być uznawane za świadczenia objęte ryczałtem. – Ustawodawca wskazał, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem auta służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem – wyjaśnił organ.
Jeżeli pracodawca zdecyduje się pokrywać wydatki na paliwo, które będzie wykorzystane na cele inne niż służbowe, powstaje przychód pracownika ze stosunku pracy.
Dyrektor KIS odniósł się też do powołanych wyroków, twierdząc, że dotyczą one indywidualnych spraw i nie mogą być zastosowane wprost.
Interpretacja dyrektora KIS z 11 sierpnia 2017 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.154.2017.1.IS.