Podatnicy, którzy ucierpieli podczas sierpniowych wichur i nawałnic, nie zapłacą podatku od otrzymanych darowizn – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.Z preferencji skorzystają jednak tylko te osoby, które mieszkają na terenach określonych w rozporządzeniu z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547).
Chodzi m.in. o gminy Barcin i Bytoń w województwie kujawsko-pomorskim oraz gminy Gniezno i Głuchów w województwie wielkopolskim.
Poszkodowani, a także małżonkowie, zstępni (np. dzieci, wnuki) i wstępni (np. rodzice, dziadkowie) osób, które zginęły w wyniku żywiołu, nie zapłacą podatku od otrzymanych w darowiźnie rzeczy i praw majątkowych, nawet jeżeli ich wartość przekroczy kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zasadniczo bowiem w odniesieniu do osób z pierwszej grupy podatkowej (np. córki, zięcia) obowiązuje podatkowy limit 9637 zł, z drugiej (np. bratanica, bratowa) – 7276 zł, a w odniesieniu do osób trzecich – 4902 zł.
Fiskus nie pobierze podatku od darowizn otrzymanych w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12 sierpnia 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów i rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników – w konsultacjach