Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na saunę dla zatrudnionych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z innych interpretacji wynika, że pracodawca może też odliczyć dofinansowanie do karnetów sportowych oraz zakup maseczek i filtrów powietrza.
Zdaniem dyrektora KIS wszystkie te wydatki są pośrednio związane z działalnością gospodarczą, bo sport i relaks sprzyjają większej efektywności w pracy. Podkreślił tylko, że uwzględnić można jedynie te zakupy, które są wykorzystane w miejscu pracy.
Na potrącenie kosztów urządzenia i wyposażenie sauny oraz jej bieżącego utrzymania dyrektor KIS zgodził się w interpretacji z 4 sierpnia 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.208.2017.1.AM).
Z pytaniem wystąpiła spółka z branży informatycznej. Tłumaczyła, że jej pracownicy, przesiadując w firmie wiele godzin przed monitorami, są szczególnie narażeni na schorzenia związane z układem krążenia i wadami postawy, na pogorszenie wzroku i wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu. Wszystko to ma wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, a to z kolei przekłada się na spadek ich produktywności – tłumaczyła.
Wdrożyła więc u siebie wiele inicjatyw prozdrowotnych. Jedną z nich było zamontowanie sauny. Pracownicy mogą z niej korzystać w każdej chwili, gdy odczuwają taką potrzebę.
Spółka chciała się upewnić, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na urządzenie i wyposażenie sauny oraz na jej bieżące utrzymanie. Dyrektor KIS to potwierdził, rezygnując z uzasadnienia.
Swoje stanowisko umotywował natomiast w kwestii dofinansowania karnetów sportowych (MultiSport). W interpretacji z 8 czerwca 2017 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ) zgodził się z podatnikiem, że zakup karnetów sportowych ma na celu stworzenie dobrej atmosfery w pracy, poprawę komunikacji i kontaktów pomiędzy pracownikami, zwiększenie integracji. Dzięki temu zwiększy się też efektywność pracy – stwierdził dyrektor KIS.
Potwierdził to również w interpretacji z 13 czerwca 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.119.2017.1.AM).
Natomiast 19 czerwca 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.110.2017.1.AM) wypowiedział się w sprawie zaliczania do podatkowych kosztów wydatków na maski antysmogowe, filtry i oczyszczacze powietrza. Wyjaśnił, że spółka nie może ich potrącić, jeżeli pracownicy korzystają z masek i oczyszczaczy w domu, a nie w pracy. Są to bowiem wydatki na ochronę zdrowia, powszechnie ponoszone przez obywateli, bez względu na ich wiek, stan zdrowia i miejsce zatrudnienia.