Wpływy z VAT w 2017 przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie na ten rok - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

"(...) W zakresie pytania dotyczącego wpływów i zwrotów prognozowanych przez resort na kolejne półrocze bieżącego roku uprzejmie informuję, że dane za pierwsze półrocze br. w zakresie wykonania dochodów z VAT pozwalają przewidywać, że tegoroczne wpływy z VAT przekroczą kwotę dochodów z tego tytułu przyjętą do prognozy dochodów budżetu państwa zapisaną w ustawie budżetowej na 2017 r." - napisano.

W budżecie założono wpływy z VAT na poziomie 143,48 mld zł. Po czerwcu wykonanie wyniosło 55,8 proc. planu.