Budżet państwa nie przejmie pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, gdy firma zostanie wykreślona z rejestru podatników.
PROJEKT
Wynika tak z opublikowanej wczoraj nowej wersji projektu zakładającego wprowadzenie do ustawy o VAT mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).