Od bezpłatnej umowy użyczenia zawartej z rodzicami nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który planuje z żoną budowę domu. W związku z tym zamierza zawrzeć z rodzicami nieodpłatną umowę użyczenia gruntu na cele budowlane. Będzie z niej wynikać, że wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji działki oraz budowy nowego domu będzie ponosił sam podatnik.
Podatnik chciał się upewnić, że nie będzie musiał z tego powodu zapłacić PIT i nie ma obowiązku zgłoszenia fiskusowi informacji o tej umowie. Potwierdził to dyrektor KIS, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
Organ dodał też, że ustawa nie przewiduje obowiązku zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zawarcia takiej umowy.
Interpretacja dyrektora KIS z 27 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB2-2.4011.131.2017.2.IN