66 proc. firm inwestujących w składniki majątku wydaje na nie od 3,5 tys. do 10 tys. zł – wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju. Jeśli resort finansów przystanie na pomysł jednorazowej amortyzacji do 10 tys. zł, to liczba firm umarzających mienie w czasie spadłaby o dwie trzecie.
O tym, że Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie takiego rozwiązania, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w artykule „Uszczelnianie CIT i PIT ciągle jeszcze w obróbce” (DGP nr 143/2017).
Podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji – z dzisiejszych 3,5 tys. do 10 tys. zł – to dwukrotnie więcej niż założono w opublikowanym projekcie nowelizacji ustaw o: PIT i CIT i ryczałcie ewidencjonowany. W projekcie tym napisano, że limit zostanie podniesiony z 3,5 tys. do 5 tys. zł. Zmiana nie jest jeszcze przesądzona, ostatecznie zdecyduje o niej Sejm. Miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.
Reklama
Korzyść z niej byłaby dla przedsiębiorców podwójna. Po pierwsze, szybciej mogliby zaliczać do kosztów podatkowych wydatek na zakup (wytworzenie) środka trwałego lub wartości niematerialnej bądź prawnej. Po drugie, nie traciliby czasu na ewidencjonowanie tych składników majątku i obliczanie odpisów amortyzacyjnych.
Natomiast w odniesieniu do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł firmy mogłyby skorzystać z innego rozwiązania, przewidzianego w nowelizacji z 7 lipca 2017 r. ustaw o PIT i CIT (zwanej potocznie ustawą o robotyzacji). Została ona opublikowana w zeszłym tygodniu i wejdzie w życie za niespełna dwa tygodnie.
Będzie można ją zastosować do środków trwałych kupionych od 1 stycznia 2017 r., a także do zaliczek wpłaconych na poczet ich zakupu (nawet gdy środek trwały zostanie dostarczony dopiero w następnym roku).
Preferencja ta będzie jednak ograniczona. Dotyczy wyłącznie nowych maszyn i urządzeń (zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł. Nie będzie można w ten sposób umarzać nieruchomości ani samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych.
W ustawie o robotyzacji założono, że jednostkowa wartość środka trwałego nie będzie mogła być niższa niż 3,5 tys. zł. Jednak kryterium to prawdopodobnie będzie zmienione, jeśli doszłoby do podniesienia limitu jednorazowej amortyzacji z 3,5 tys. do 5 tys. zł lub 10 tys. zł.
Według Ministerstwa Finansów obie zmiany dotyczące jednorazowej amortyzacji będą kosztować sektor finansów publicznych od 300 – 500 mln zł rocznie.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw: o PIT, CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w konsultacjach społecznych