Niedawno minister finansów obwieścił wszem i wobec, że planuje zmiany w prawie, na mocy których zeznania podatkowe dużych podatników będą publikowane i każdy będzie mógł dowiedzieć się, jakie ci podatnicy osiągnęli przychody, jakie ponieśli koszty i ile podatku zapłacili do budżetu.
Dość dziwna to zapowiedź, biorąc pod uwagę fakt, że już dzisiaj takie informacje są ogólnie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. To właśnie w sądzie rejestrowym wszystkie duże podmioty (i nie tylko) mają obowiązek składać coroczne sprawozdania finansowe. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) wspomniane wyżej sprawozdania finansowe składają się z:
1) bilansu,