Standardowo fiskus upomni się o swoje przez 8 lub 10 lat, ale będzie mógł zawieszać bieg tego terminu, a także go przerwać, z tym że tylko raz, a nie wielokrotnie jak dziś.
DGP dotarł do gotowego już projektu nowej ordynacji podatkowej. Przygotowała go Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana jeszcze przez poprzedni rząd Ewy Kopacz. Termin zakończenia prac komisji upływa w połowie września br. i wtedy projekt ma być oficjalnie przedstawiony.
Zmiany będą dotyczyć wielu zagadnień, najistotniejsze dla podatników będą te o zwrocie nadpłat oraz przedawnieniach. Zamiary co do tych ostatnich przedstawiamy w tabeli.