Usługi doradztwa świadczone podczas szkoleń nie są zwolnione z VAT – orzekł NSA.Chodziło o przedsiębiorcę, który organizował szkolenia przekwalifikowania zawodowego, zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
Postanowił on rozszerzyć działalność o doradztwo. Chciał je świadczyć osobom biorącym udział w kursach. Miało ono mieć ścisły związek z ich tematyką i być ich kontynuacją. Mężczyzna zamierzał rozwiązywać indywidualne problemy uczestników, które nie zostały omówione w trakcie wykładów. Zainteresowani mieli je zgłaszać w trakcie zajęć.
Całość miała się odbywać na podstawie jednej umowy. Podatnik uważał więc, że doradztwo będzie ściśle związane ze szkoleniami i dzięki temu również objęte zwolnieniem.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli usługi dodatkowe nie są niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej z VAT, ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu. WSA w Gliwicach uznał, że jest to świadczenie kompleksowe. Podkreślił, że usługi doradztwa rozpoczynają się w trakcie szkoleń, a całość świadczenia jest objętą jedną umową. – Bez znaczenia jest to, że na fakturze świadczenia są wymienione odrębnie – stwierdził WSA.
NSA orzekł jednak, że usługi kształcenia zawodowego i doradztwa różnią się od siebie i tylko kształcenie korzysta z preferencji.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1896/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia