ROZLICZENIA

Od 1 stycznia 2018 r. będzie się zajmować około 1200 firmami, a docelowo oferta Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) będzie skierowana do trzech tysięcy największych podmiotów w kraju, które zapewniają około 60 proc. wpływów podatkowych budżetu państwa. Chodzi o firmy osiągające przychody powyżej 50 mln euro.

Od dzisiaj centrum działa w ramach Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i obejmie swoim zakresem blisko 200 podmiotów będących we właściwości naczelnika tego urzędu. Są to podatnicy, którzy w 2014 lub 2015 r. osiągnęli przychody w wysokości powyżej 400 mln zł.

Zwiększyć zaufanie na linii urząd – przedsiębiorca

Pilotaż przeprowadzany jest w ramach projektu, który ma doprowadzić do utworzenia wyodrębnionej jednostki COKP podległej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Najpierw, z początkiem 2018 r., ma powstać Czwarty Mazowiecki Urząd Skarbowy, aby rok później przekształcić się w centrum. Będzie ono działało jak organ pierwszej instancji. W tym wypadku organem odwoławczym nie będzie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, ale szef KAS.

Jako że różne branże mają charakterystyczne tylko dla siebie specyfikę i problemy, każdym z podmiotów ma się zajmować zespół branżowy z wyznaczonym opiekunem – to będą osoby przypisane do danej firmy. Dzięki takiemu podejściu obsługa dużych podatników będzie kompleksowa i jednolita, będą one miały szczególny nadzór oraz merytoryczną opiekę. Intencją rządu jest to, aby dzięki indywidualnemu podejściu do kluczowych podmiotów zwiększyło się obopólne zaufanie i poprawiły relacje urząd – przedsiębiorca. A także aby obowiązki podatników były lepiej wypełniane.

Pomocą w tym ma służyć strona internetowa, na której będą poruszane krajowe i międzynarodowe kwestie podatkowe. A także przygotowywany przez resort finansów biuletyn. Mają być także organizowane warsztaty branżowe oraz wideokonferencje, przewidywane jest utworzenie indywidualnego kanału komunikacji.

Dobra zmiana. Teraz czas na podatki

Nowe rozwiązanie popierają eksperci.

– Z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa wydzielenie dużych podatników jest absolutnie zasadne – podkreśla Tomasz Socha, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego EY w Gdańsku. Jego zdaniem stworzenie centrum jest jednym z elementów reformy Krajowej Administracji Skarbowej, która ma poprawić efektywność obsługi i doprowadzić do spójnego podejścia wobec niektórych zagadnień. Takie rozwiązanie funkcjonuje także w innych krajach, m.in.: w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, a nawet w Kenii, Ghanie i Malezji.

– Na pewno pojawią się głosy, że nowa instytucja ma służyć gnębieniu podatników kolejnymi kontrolami oraz ich szczegółowej inwigilacji w ramach poszukiwania dochodów budżetowych – twierdzi Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w MSDS „Legal” Szczotka Szczygieł i MSDS „Tax”. Uważa jednak, że jeżeli Polska ma się stać państwem, gdzie wszyscy podatnicy, i duzi, i mali, ponoszą proporcjonalnie jednakowe obciążenia podatkowe, zaproponowane zmiany są niezbędne.

Według Tomasza Sochy dla części przedsiębiorstw, szczególnie tych korzystających z agresywnych struktur planowania podatkowego bądź niemających spójnej strategii podatkowej, znalezienie się w gronie podatników COKP może być swego rodzaju rewolucją. A ta i tak została odroczona w czasie, gdyż koncepcja obsługi największych podatników przez jeden urząd miała być wdrożona już z początkiem 2016 r. ⒸⓅ

Obsługa podatników

Obsługa podatników

źródło: Dziennik Gazeta Prawna