Pieniądze przekazane dziecku mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn, nawet gdy rodzic przekaże je za pośrednictwem osoby trzeciej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Spytała o to kobieta, której ojciec planował zakup mieszkania od dewelopera. Zawarł już umowę rezerwacyjną i przelał pieniądze. Potem postanowił odstąpić od umowy i zobowiązać dewelopera, aby te pieniądze przelał na konto córki. Równolegle ojciec zamierzał zawrzeć z córką pisemną umowę darowizny.
Kobieta sądziła, że mimo iż dostanie pieniądze za pośrednictwem osoby trzeciej, skorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Argumentowała, że pieniądze, które otrzyma, należą do jej ojca.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że deweloper będzie pośrednikiem, a stronami ojciec i córka. Wystarczy więc, że obdarowana zgłosi darowiznę w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB4.4015.45.2017.1.BD.