Firmy szybciej zamortyzują maszyny i urządzenia o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł. A także nie zapłacą podatku od zakupu biletów lotniczych na rozkładowe rejsy.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt zmian w PIT i CIT, określony przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego jako ustawa „o robotyzacji”.
Projekt przewiduje możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych (również tych kupionych od początku 2017 r.), o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł rocznie, ale nie niższej (również łącznie) niż 10 tys. zł. Wartość początkowa każdego z nich musiałaby przekraczać 3,5 tys. zł.
Jeśli więc podatnik kupi dwie maszyny o wartości 4 tys. zł każda, to nie mógłby skorzystać z jednorazowej amortyzacji, bo nie przekroczy minimalnego poziomu 10 tys. zł.
Korzystne dla przedsiębiorców będzie to, że w ramach rocznego limitu będzie można uwzględnić zaliczki na poczet zakupu środka trwałego, nawet gdy zostanie on dostarczony dopiero w kolejnym roku.
Preferencja ma dotyczyć tych aktywów, które są zaliczane do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Chodzi przykładowo o: kotły grzewcze, maszyny, urządzenia, wiertarki, szlifierki, piece przemysłowe, sprzęt laboratoryjny i medyczny.
Przyspieszonej amortyzacji nie będą podlegać samochody służbowe i nieruchomości.
Ministerstwo Rozwoju, które jest autorem projektu, wyliczyło, że na zmianie może skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców, w tym 121 tys. podatników składających PIT-36L i PIT-36 oraz 32 tys. podatników CIT. Resort liczy, że dzięki temu zostanie utworzonych ok. 2800 nowych miejsc pracy.
Projekt zakłada też uwolnienie przedsiębiorców od żmudnego obowiązku uzyskiwania certyfikatów rezydencji, gdy wysyłają oni pracowników w zagraniczne podróże samolotem należącym do zagranicznego przewoźnika (np. Ryanaira, Wizz Aira, Lufthansy). Dziś tylko posiadanie takiego dokumentu uwalnia od konieczności zapłaty w Polsce 10-proc. podatku „u źródła”. Jeśli w danym państwie wystawiany jest zarówno certyfikat papierowy, jak i elektroniczny, to polski fiskus i tak żąda papierowego. To utrudnia życie przedsiębiorcom. Rząd zgodził się, aby w przypadku zakupu biletów lotniczych w ramach rozkładowego przewozu pasażerskiego podatek w ogóle nie był pobierany.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT (tzw. ustawa o robotyzacji) – skierowany do Sejmu