Ministerstwo Finansów poprosiło podległych mu urzędników, aby „szczególnie starannie” wdrażali wewnętrzne zalecenia dotyczące odpuszczenia ścigania fikcyjnych podatników VAT.
Resort poinformował o tym wczoraj w komunikacie. Nawiązał w ten sposób do głośnej już notatki naczelnika jednego z urzędów celno-skarbowych, którą opisał „Puls Biznesu”. Dokument zawierał rozesłane przez MF w kwietniu br. wytyczne, zgodnie z którymi urzędnicy mają rozważać umorzenie prowadzonych postępowań, jeśli „z materiału dowodowego będzie wynikało, iż podatnik prowadził fikcyjną działalność”.
Chodzi przede wszystkim o postępowania prowadzone na podstawie art. 108 ustawy o VAT, który nakazuje zapłatę podatku wykazanego na fikcyjnej fakturze. Ustalenia kontrolne w takich sprawach są zazwyczaj bardzo obszerne, ale tylko niewielki procent z tych kwot realnie trafia do budżetu.
Na to też zwracał uwagę Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych MF, tłumacząc w gazecie sens wydania notatki. – Chcemy skupić się na zapobieganiu przestępstwom skarbowej (...), a dowody gromadzić w postępowaniach przygotowawczych, a nie administracyjnych, z których dotychczas niewiele wynikało oprócz rosnących ustaleń. Pieniądze nie wpływały do bud- żetu, bo podatnicy nie istnieli – mówił.
Z notatki naczelnika wynikało, że fiskus miałby odmawiać wszczynania postępowania w podobnych sprawach nawet gdyby prosiły go o to inne organy (głównie prokuratura). Taka zasada miałaby obowiązywać zawsze, gdy fikcyjna firma nie ma majątku, ale też w niektórych sytuacjach, gdy takie środki byłyby możliwe do wyegzekwowania. To ostatnie sformułowanie wzbudziło szczególne zaniepokojenie wśród ekspertów podatkowych.
– W walce z oszustami nie chodzi tylko o wpływy podatkowe. Naczelnymi zasadami są uczciwość, stworzenie równych szans działania dla przedsiębiorców oraz brak tolerancji dla przestępstw skarbowych – napisano we wczorajszym komunikacie.
Ministerstwo Finansów poinformowało również, że pracuje nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk w postępowaniach kontrolnych, który będzie zbiorem wytycznych pozwalających na zabezpieczenie praw uczciwych podatników.