Podatnik wynajmujący domek letniskowy może opodatkować przychód z najmu zryczałtowaną stawką 8,5 proc., pod warunkiem że nie prowadzi działalności gospodarczej.
ORZECZENIE
Skarżąca zawarła umowę najmu domku letniskowego ze spółką cywilną. W rozliczeniu za 2006 rok złożyła zeznanie PIT-28, w którym wykazała przychód z najmu opodatkowany według stawki ryczałtu 8,5 proc. Organy podatkowe zakwestionowały jednak to rozliczenie. Uznały bowiem, że spółka, której podatniczka wynajęła domek, była pośrednikiem, a nie najemcą. Organy zakwalifikowały działalność podatniczki jako pozarolniczą działalność gospodarczą, a osiągnięte przychody z najmu nakazały opodatkować zryczałtowaną stawką 17 proc.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się z taką klasyfikacją. Stwierdził, że w przypadku przychodów uzyskiwanych z najmu można zastosować stawkę 8,5-proc., jeśli wynajmujący nie prowadzi działalności gospodarczej. W omawianej sprawie skarżąca nie prowadziła takiej działalności, ponieważ nie można uznać, że jednorazowe zawarcie umowy najmu spełnia wymóg prowadzenia działalności w sposób ciągły. Za nieopodatkowywaniem wynajmu domku stawką 17 proc. przemawia fakt, że są nią opodatkowane przychody ze świadczenia usług hoteli. Chodzi o ogół czynności kwalifikowanych jako usługi hoteli, a z takimi nie mieliśmy do czynienia w omawianej sprawie.
Sygn. akt I SA/Gd 584/08 (nieprawomocny)