Ministerstwo Finansów chce objąć ulgą prorodzinną również rodziców dzieci, które podjęły naukę na zagranicznej uczelni.
Po wczorajszej publikacji GP: Brak ulgi łamie prawo unijne, Ministerstwo Finansów ujawniło, że zamierza objąć ulgą prorodzinną oraz preferencyjnym opodatkowaniem dochodów osób samotnie wychowujących dzieci także rodziców, których dzieci uczą się lub studiują w zagranicznych szkołach i uczelniach. Resort planuje dokonanie odpowiedniej zmiany przy najbliższej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z harmonogramem rządu można się jej spodziewać jeszcze w I kwartale 2008 r.
Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 27f ustawy o PIT) studia dziecka na zagranicznej uczelni, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oznaczają utratę przez rodziców prawa do ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnego opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Skorzystanie z obu preferencji podatkowych uzależnione jest od pobierania przez dziecko nauki w szkole, o której mowa w polskich przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a zatem na uczelni krajowej. Takie stanowisko prezentowało dotychczas Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. W ocenie ekspertów podatkowych obecne regulacje naruszają prawo unijne oraz konstytucyjną zasadę równości.