Wojewódzkie sądy administracyjne mają coraz mniej skarg w sprawach podatkowych. W ubiegłym roku ich liczba spadła aż o jedną piątą.
Spadła również ogólna liczba skarg składanych do WSA. Z kolei liczba skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego była porównywalna jak w roku poprzednim.
W sumie w 2016 r. do wszystkich sądów administracyjnych wpłynęło 111 tys. wszystkich spraw – wynika z informacji za 2016 r. zaprezentowanej wczoraj podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA.