Osobom opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej.
Małżonkowie wychowują córkę. Żona nie pracuje, mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym.
- Czy zmiany w przepisach o uldze prorodzinnej umożliwiły jej odliczenie przez osoby opodatkowane ryczałtem - pyta pani Agnieszka z Łeby.
Nie. Ulga prorodzinna może być odliczana wyłącznie od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej.
Oznacza to, że ulgi prorodzinnej w dalszym ciągu nie mogą odliczyć od swojego podatku osoby fizyczne rozliczające się z fiskusem w sposób zryczałtowany (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową) lub podatkiem liniowym. W przypadku ryczałtu zasada ta dotyczy zarówno osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, jak i korzystających z tej formy opodatkowania podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).