ORZECZENIE | Internetowe firmy pożyczkowe, które nabywają część usług z zagranicy, muszą liczyć się z tym, że zapłacą w Polsce VAT od importu – wynika z wyroku WSA w Warszawie.
Internetowe firmy pożyczkowe, które nabywają część usług z zagranicy, muszą liczyć się z tym, że zapłacą w Polsce VAT od importu – wynika z wyroku WSA w Warszawie.
Chodziło o firmę udzielającą pożyczek przez internet. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jej klienci rejestrują się na stronie www i składają wnioski o pożyczki.
Firma, aby móc prowadzić działalność, musiała korzystać z usług zagranicznej spółki, która obsługiwała większą część procesu udzielania pożyczki. Firma tłumaczyła, że bez tego nie mogłaby prowadzić działalności pożyczkowej. Usługa świadczona przez dostawcę i wykazywana jako import usług w Polsce obejmowała wiele czynności, takich jak:
● pozyskiwanie informacji o klientach,
● rozpatrywanie wniosków pożyczkowych,
● przygotowanie umowy pożyczki i wysłanie jej do pożyczkobiorcy,
● udostępnienie kwoty pożyczki,
● obliczanie odsetek, opłat i prowizji,
● obsługa spłaty pożyczek,
● obsługa procedury zamknięcia pożyczki,
● wprowadzanie do systemu nowych pożyczek.
Spółka wyjaśniła, że początkowo funkcję dostawcy pełniła firma ze Szwajcarii. Dostała wtedy korzystną interpretację podatkową, z której wynikało, że usługi takie są zwolnione z VAT (nr IPPP3/443-926/12-2/JK). Teraz jednak dostawca miał się zmienić – miała nim być spółka z Irlandii, dlatego firma ponownie złożyła wniosek o interpretację.
Myślała, że to tylko formalność, ale dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął tym razem inne stanowisko. Stwierdził, że usługi świadczone przez irlandzkiego dostawcę nie będą zwolnione z VAT ani jako usługa pożyczkowa (art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT), ani jako element usługi udzielania pożyczek (art. 43 ust. 13 tej ustawy).
Organ przypomniał, że art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia z podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi pośrednictwa w ich świadczeniu oraz zarządzanie kredytami lub pożyczkami przez podmiot, który ich udziela. Tymczasem zagraniczny dostawca nie wykonuje żadnej z tych czynności. Dyrektor warszawskiej izby wykluczył też zwolnienie dla usług pomocniczych. Stwierdził, że usługi zagranicznego podmiotu są elementem usługi pożyczkowej, stanowią odrębną całość i są niezbędne, ale nie są dla niej właściwe.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyjaśnił, że właściwość usług pomocniczych polega na tym, iż muszą one być charakterystyczne dla usługi głównej.
– W tym przypadku cały pakiet usług jest świadczony niejako obok usługi głównej i nie ma istoty pożyczki – stwierdził sędzia Dariusz Zalewski.
Powołał się również na wyrok NSA z 31 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1056/15).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 875/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia