Od 1 stycznia 2009 r. przepisy te zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Regulacje te uzupełnione są przepisami dwóch innych rozporządzeń, tj. obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz obowiązującego od 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP