Wnoszenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa często budzi wątpliwości podatników. Problemy dotyczą m.in. kwestii opłacenia pełnomocnictw składanych np. w bankach.

Tymczasem warto przypomnieć, że sam fakt udzielenia pełnomocnictwa nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Wynika to z przyjętej w nowej ustawie zasady pobierania opłaty, zgodnie z którą dopiero złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, stanowi przedmiot opodatkowania.

W świetle przepisów ustawy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstanie w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa w urzędzie bądź sądzie.

- Wymóg taki nie istnieje, gdy pełnomocnictwo składamy np. w banku albo w firmie ubezpieczeniowej - mówi radca prawny Daria Gąglewska. Jak wyjaśnia, podejmowanie działań przed innymi instytucjami niż wskazanymi w ustawie organami administracji publicznej lub podmiotami wypełniającymi zadania administracji publicznej czy też sądami, nie jest objęte zakresem przedmiotowym opłaty skarbowej.

Jeśli chodzi o profesjonalnych pełnomocników, to w związku ze zmianami w ustawie o opłacie skarbowej uzyskali oni nowe uprawnienie. Otóż od 26 lipca adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa. Jednak w razie wątpliwości, konieczne będzie przedłożenie oryginału zapłaty.

Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl