WYJAŚNIENIE

Przedsiębiorca lub firma, która zgodnie z art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, musi płacić w tym okresie podatek od posiadanych nieruchomości według stawek określonych dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyjaśnijmy, że maksymalna stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2009 roku będzie wynosić 0,74 zł za 1 mkw. powierzchni, a stawka dla budynków lub ich części 19,81 zł. Taka interpretacja przepisów wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Marka Poniatowskiego.

Resort uznał, że w sytuacji gdy firma zawiesza działalność, nie ma podstaw do zastosowania dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawek określonych dla gruntów i budynków pozostałych (w 2009 roku maksymalna stawka dla takich gruntów wyniesie 0, 37 zł, a dla budynków 6,64 zł).

W czasie zawieszenia swoje zobowiązania podatkowe będą jednak mogli obniżyć przedsiębiorcy, którzy zajęli budynki mieszkalne lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej. Jak wynika z interpretacji resortu, do nieruchomości tych będą stosowane stawki podatku jak dla osób fizycznych.

Zmiana zasad opodatkowania nastąpi również w przypadku, gdy przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą, posiada grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz leśnych zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zawieszenie działalności spowoduje opodatkowanie tych gruntów podatkiem rolnym i leśnym.