Od 15 marca emeryci i renciści, którzy rozliczają się za pośrednictwem ZUS, mogą już wskazać organizację, którą chcą wspomóc.
Podstawowe zasady przekazywania 1 proc. podatku należnego organizacji pożytku publicznego (OPP) się nie zmieniły. Nadal obowiązuje limit „jeden PIT, jedna organizacja” oznaczający, że nie można dzielić wsparcia między różne stowarzyszenia i fundacje, jeśli rozliczamy się na jednym formularzu. Zmieniło się jedno – nie musimy już sami składać rozliczenia do urzędu skarbowego (osobiście, elektronicznie czy za pośrednictwem Poczty Polskiej), co do tej pory było warunkiem przekazania 1 proc. Było to uciążliwe zwłaszcza dla emerytów nieuzyskujących dodatkowych przychodów poza świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Musieli oni rezygnować z komfortu rozliczenia przez pracowników państwowego urzędu, przez co nie narażali się np. na pomyłki rachunkowe i konieczność składania wyjaśnień i korekty zeznania podatkowego. To sprawiało, że wielu z nich rezygnowało z przekazywania 1 proc. na rzecz OPP.
Nie jest bowiem tajemnicą, że pomagamy najchętniej wtedy, kiedy nie wymaga to od nas specjalnego wysiłku. I tak do największego skoku liczby wskazujących beneficjentów, a z nim także wartości przekazywanego 1 proc. podatku, doszło wtedy, kiedy Ministerstwo Finansów zrezygnowało z pierwotnie obowiązujących procedur (w 2004 roku, kiedy wprowadzono tę możliwość, należało wpłacić pieniądze na konto wybranej organizacji, a następnie uwzględnić to w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego, zachowując dowód wpłaty do kontroli).
Tegoroczna nowość polega na tym, że nie trzeba już samemu rozliczać podatku. Wystarczy przesłać do urzędu skarbowego druk PIT-OP. Jest to krótkie i bardzo łatwe do wypełnienia oświadczenie. Zawiera ono dane podatnika, a poza tym adres urzędu skarbowego oraz KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1 proc.
Formularz PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy otrzymali od organu rentowego roczne odliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym, i chcą przekazać 1 proc. należnego podatku na rzecz wybranej OPP – informuje resort finansów.
Formuklarz PIT-OP można przekazać właściwemu urzędowi na dwa sposoby: w formie papierowej lub elektronicznej. Elektronicznie jednak może to zrobić tylko sam podatnik, natomiast druk na papierze można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Aby natomiast złożyć oświadczenie PIT-OP przy użyciu formularza interaktywnego i aplikacji e-Deklaracje Desktop, niezbędny jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x lub Windows 10) i skonfigurowanym dostępem do internetu, zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader i aktualna wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego.
1 proc. podatku należnego można przekazać beneficjentom tylko w zeznaniu złożonym terminowo. Oczywiście zawsze należy rozliczać się najpóźniej we wskazanym terminie. Jeśli mamy problem ze zgromadzeniem wszystkich niezbędnych do tego dokumentów lub odkryliśmy błąd, lepiej jest złożyć potem korektę zeznania. Także w niej możemy zlecić urzędowi skarbowemu przekazanie 1 proc. podatku wybranej przez nas organizacji.