W artykule „Trybunał w Luksemburgu odpowie, czy wykup akcji jest z daniną” (DGP nr 58/2017) błędnie napisałam, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, iż spółka, która przekazuje akcjonariuszowi wynagrodzenie w formie rzeczowej w zamian za umorzenie akcji, dokonuje odpłatnej dostawy towarów opodatkowanej VAT.
W rzeczywistości WSA w Łodzi przychylił się do stanowiska podatnika, a nie organów podatkowych. Za błąd przepraszam.