Urzędowe blankiety weksli do niedawna były bardzo popularne w obrocie prawnym. Jak wyjaśnia Elżbieta Dragun, radca prawny z Kancelarii Chałas i Wspólnicy, przy nabyciu takiego blankietu nabywca od razu płacił opłatę skarbową, która do końca 2006 roku była należna w momencie wystawienia weksla.

Zniesienie opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2007 r. zniesiono opłatę skarbową od weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.

Zagwarantowano możliwość wykorzystania kupionych do końca 2006 roku znaków skarbowych do 31 grudnia 2008 r.

- Ustawodawca pominął jednak kwestię niewykorzystanych urzędowych blankietów wekslowych będących w obrocie prawnym po 1 stycznia 2007 r. - zauważa Sylwester Żydowicz, prawnik w Kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Na skutek protestów dopuszczono do wykorzystania do końca 2008 roku tylko zapasy znaków opłaty skarbowej. W projekcie ustawy zmieniającej był przepis, aby dopuścić zapłatę opłaty skarbowej także urzędowymi blankietami wekslowymi, ale zniknął w trakcie prac nad ustawą.

Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości, że blankiety urzędowe nie są w 100 procentach bezużyteczne. Ale ich posiadacze mogą zapomnieć o odzyskaniu opłaty skarbowej.

- Fakt, że weksel nie podlega już opłacie skarbowej, nie oznacza, że te urzędowe blankiety wekslowe nie mogą być obecnie wykorzystane - uważa Sylwester Żydowicz.